Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Vĩnh Long

Kết nối với chúng tôi

Khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Chăn, ga, gối, C...
Thị trường: Chờ cập nhật
Giỏ mây
Thêm vào giỏ
Chiếu cói
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Hộp, giỏ đựng đồ mây...
Giỏ mây là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vĩnh Long.
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
Email: vlco-1@vinhlong.com.vn
Số điện thoại: 0703 962 710
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Chiếu
Chiếu cói là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vĩnh Long.
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
Email: vlco-1@vinhlong.com.vn
Số điện thoại: 0703 962 710
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)